Kontakt


TAMIX SLOVAKIA s.r.o.

email:                      info@tamix-slovakia.sk

tel.č.:                       055/6999616                

tel.č.:                       0905 409 045   Pavol Takáč             

tel.č.:                       0905 662 750   Ing. Michal Takáč             

sídlo:                       Čaňa 1464,  044 14 Čaňa               

IČO:                        44 770 715

DIČ:                        20 22 839 038

IČ DPH:                  SK2022839038

Bankové údaje SLSP: č.ú.: IBAN:                        SK77 0900 0000 0050 6607 8145

Bankové údaje Tatra banka: č.ú.: IBAN:              SK21 1100 0000 0026 2416 7510

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,

Oddiel: Sro

Vložka číslo 23824/V