PROFIL SPOLOČNOSTI TAMIX Slovakia s.r.o.

Firma Tamix Slovakia s pôvodným názvom Agro Geča vznikla v roku 2009 zaoberala poľnohospodárskou činnosťou a to konkrétne obhospodarovaním vlastných a prenajatých pozemkov v KU Geča. Zmenou názvu spoločnosti sa mení aj hlavná činnosť a to na stavebno-dopravnú firmu, ktorá nadväzuje na tradíciu firmy Tamix. Táto spoločnosť doteraz participovala na stavbách pre firmy ako sú: VÁHOSTAV-SK, a.s., PK Doprastav, a.s., EUROVIA SK, a.s., STRABAG, s.r.o., EUROVIA CS, a.s., SKANSKA SK a.s., Chemkostav, a.s.. Významne sa podieľala pri výstavbe  závodu Invest IN Geča a minioceliarní Strážske. Naši ďalší partneri sú SVP, pre ktorých sme robili viacero protipovodňových opatrení v mestách Východného Slovenska na riekach Poprad, Hornád, Torysa a pre spoločnosť VVS, záchyty prameňov vo východoslovenskom kraji. Popri našej doterajšej činnosti sa v súčasnej dobe snažíme vytvoriť ucelený celok strojového parku pre dodávku prác od drvenia lomového kameňa, naloženia, prepravy a uloženia tohto materiálu do telesa dialníc.

Pozrite si našu fotogalériu

Galéria

Kontaktný formulár

    Cenník dopravných a strojných mechanizmov